UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Mgr. Jan Wollner, Ph.D.

Email:
jan.wollner@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel110788.html