UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

MgA. Mgr. Martin Ponec

Email:
martin.ponec@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 30. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel110680.html