UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Dipl.-Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.

Email:
miloslav.smutek@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel110560.html