UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

MgA.Mgr. Tereza Vernerová Volná

Email:
tereza.vernerovavolna@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 29. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel110040.html