UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

doc. Mgr. Cyril Říha, Ph.D.

Email:
cyril.riha@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel110028.html