UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

MgA. Alžběta Zemanová

Email:
alzbeta.zemanova@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 9. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel109803.html