UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

MgA. Petr Hák, Ph.D.

Email:
petr.hak@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 30. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel109745.html