UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Ing. arch. Mgr. Michaela Jehlíková Janečková

Email:
michaela.jehlikovajaneckova@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel108187.html