UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Dipl.-Ing. Jan Vinař

Email:
jan.vinar@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 30. 11. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel107904.html