UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

MgA. Petr Fabo

Email:
peter.fabo@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 27. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel107854.html