UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

MgA. Diana Winklerová

Email:
diana.winklerova@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 28. 6. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel107783.html