UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Mgr. Jan Hybner, Ph.D.

Email:
jan.hybner@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 3. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel107778.html