UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

MgA. Zuzana Bukovinská

Email:
zuzana.bukovinska@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 9. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel107772.html