UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

PaedDr. Markéta Pastorová

Email:
marketa.pastorova@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel107474.html