UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.

Email:
jaroslav.vancat@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel107473.html