UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc.

Email:
jindrich.vybiral@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel107438.html