UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Jindřich Vybíral, CSc.

Email:
jindrich.vybiral@vsup.cz
Předměty:
Platnost dat k 1. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel107438.html