UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

doc. Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D.

Email:
martina.pachmanova@vsup.cz
Předměty:
Platnost dat k 25. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel107411.html