UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

doc. Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D.

Email:
martina.pachmanova@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 27. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel107411.html