UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Milan Salák

Email:
milan.salak@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 11. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel107384.html