UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

MgA. Martin Papcún

Email:
martin.papcun@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 5. 12. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel107128.html