UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Mgr. Markéta Vinglerová

Email:
marketa.vinglerova@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 29. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel106984.html