UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

MgA. Jan Haubelt

Email:
jan.haubelt@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel106940.html