UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Juraj Horváth

Email:
juraj.horvath@vsup.cz
Předměty:
Platnost dat k 25. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel106737.html