UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

MgA. Michal Malášek

Email:
michal.malasek@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel106636.html