UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Teorie a dějiny a moderního a současného umění N

Studijní obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění (NM2-TD) Teorie a dějiny umění
Studijní program: neurčen Typ studia: neznámý
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty
TT0027 Analýza a interpretace architektonického díla
ZK-3-
Předmět není vypsán
ZK-3-
Předmět není vypsán
3
TM0005 Architektura po roce 1945
ZK-3-
3
TM0004 Architektura 20. století
ZK-3-
3
N195 Ateliérová stáž
Z-3-
3
TT0017 Cvičení z umělecké kritiky
Z-4-
4
TT0021 Dějiny českých a slovenských institucí 20. století 4
TB0007 Design 1. poloviny 20. století
ZK-3-
3
TB0008 Design 2. poloviny 20. století
ZK-3-
3
TT0036 Digitální kultura
ZK-3-
3
TT0012 Exkurze
Z-2-
2
TT0016 Kapitoly z dějin umělecké kritiky
ZK-3-
3
TT0014 Metodologie dějin umění
ZK-3-
3
N196 Muzejní a galerijní praxe
Z-3-
3
TT0019 Muzeum a kurátor I
Z-3-
3
TT0020 Muzeum a kurátor II
ZK-3-
3
TN0017 Seminář digitální kultury 4
TT0025 Seminář k dějinám designu 1. poloviny 20. století
ZK-4-
4
TT0026 Seminář k dějinám designu 2. poloviny 20. století
ZK-4-
4
TT0023 Seminář k dějinám moderního umění 1. poloviny 20. století
ZK-4-
4
TT0024 Seminář k dějinám umění 2. poloviny 20. století
ZK-4-
4
TT0015 Seminář k metodologii dějin umění
ZK-5-
5
TM0007 Seminář k současné architektuře
ZK-4-
Předmět není vypsán
ZK-4-
Předmět není vypsán
4
TN0021 Seminář k současné filozofii umění
ZK-4-
4
TB0048 Seminář k současnému umění
ZK-4-
4
TB0001 Současná filozofie umění
ZK-3-
3
TT0022 Současná teorie umění
ZK-3-
3
TN0008 Současné umění
ZK-3-
3
TT0028 Týmový projekt 1
ZK-4-
4
TT0029 Týmový projekt 2
ZK-4-
4
TN0005 Vizuální studia
ZK-3-
3
TT0018 Žánry uměleckohistorických textů a promluv
Z-4-
4
N0007 Diplomový seminář I
ZK-10-
10
N0008 Diplomový seminář II 10
SZ0008 Státní závěrečná zkouška - Dějiny moderního a současného umění 0
SZ0010 Státní závěrečná zkouška - Obhajoba diplomové práce 0
SZ0009 Státní závěrečná zkouška - Teorie moderního a současného umění 0
Minimální počet kreditů 127
Počet předepsaných kreditů celkem 127
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů -127
Celkový počet kreditů 0

Nová akreditace

Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan514.html