UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Zjednodušený studijní plán Ateliér grafického designu a nových médií N

Studijní obor: Grafický design (NM2-G-GD) Katedra grafiky I
Studijní program: neurčen Typ studia: neznámý
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu Zakončení Kredity
1. semestr
GN5K1 Grafický design a nová média - klauzurní projekt I ZK 7
GN5S1 Grafický design a nová média - semestrální práce I ZK 9
TN0007 Intermédia a kyberkultura ZK 3
5055 Pokročilé aktuální otázky grafického designu (praxe-teorie-osobnosti) 1 ZK 3
5057 Samostatný projekt pro grafický design 1 ZK 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
2. semestr
GN5K2 Grafický design a nová média - klauzurní projekt II ZK 7
GN5S2 Grafický design a nová média - semestrální práce II ZK 9
5082 Cyklus přednášek s doktorandy 2 Z 2
5058 Samostatný projekt pro grafický design 2 ZK 4
TB0001 Současná filozofie umění ZK 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
3. semestr
5056 Pokročilé aktuální otázky grafického designu (praxe-teorie-osobnosti) 2 ZK 3
9206 Seminář k tvůrčímu výzkumu ZK 4
N0003 Seminář k diplomové práci I - praktický 1 Z 3
N0005 Seminář k diplomové práci II - k textové části 1 Z 5
SZ0014 Státní závěrečná zkouška z dějin umění ZK 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
4. semestr
5083 Cyklus prednášek s doktorandy 3 Z 2
SZ0015 Diplomová práce ZK 25
N0004 Seminář k diplomové práci I - praktický 2 Z 5
N0006 Seminář k diplomové práci II - k textové části 2 Z 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 34
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan494-ects.html