UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér grafického designu a nových médií N – 2. ročník

Studijní obor: Grafický design (NM2-G-GD) Katedra grafiky I
Studijní program: neurčen Typ studia: neznámý
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Cyklus prednášek s doktorandy 3
 
5083 Z 2
Pokročilé aktuální otázky grafického designu (praxe-teorie-osobnosti) 2 5056 ZK 3
Seminář k tvůrčímu výzkumu 9206 ZK 4
Diplomová práce
 
SZ0015 ZK 25
Seminář k diplomové práci I - praktický 1 N0003 Z 3
Seminář k diplomové práci I - praktický 2
 
N0004 Z 5
Seminář k diplomové práci II - k textové části 1
 
N0005 Z 5
Seminář k diplomové práci II - k textové části 2
 
N0006 Z 2
Státní závěrečná zkouška z dějin umění
 
SZ0014 ZK 0
Minimální počet kreditů za semestr 15 34
Počet předepsaných kreditů celkem 15 34
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 15 -4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Nová akreditace

Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan494-2.html