UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér grafického designu a nových médií N – 1. ročník

Studijní obor: Grafický design (NM2-G-GD) Katedra grafiky I
Studijní program: neurčen Typ studia: neznámý
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Grafický design a nová média - klauzurní projekt I
 
GN5K1 ZK 7
Grafický design a nová média - klauzurní projekt II
 
GN5K2 ZK 7
Grafický design a nová média - semestrální práce I
 
GN5S1 ZK 9
Grafický design a nová média - semestrální práce II
 
GN5S2 ZK 9
Cyklus přednášek s doktorandy 2
 
5082 Z 2
Intermédia a kyberkultura TN0007 ZK 3
Pokročilé aktuální otázky grafického designu (praxe-teorie-osobnosti) 1 5055 ZK 3
Samostatný projekt pro grafický design 1 5057 ZK 4
Samostatný projekt pro grafický design 2
 
5058 ZK 4
Současná filozofie umění
 
TB0001 ZK 3
Minimální počet kreditů za semestr 26 25
Počet předepsaných kreditů celkem 26 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Nová akreditace

Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan494-1.html