UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér grafického designu a vizuální komunikace N

Studijní obor: Grafický design (NM2-G-GD) Katedra grafiky I
Studijní program: neurčen Typ studia: neznámý
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty
GN3K1 Grafický design a vizuální komunikace - klauzurní projekt I
ZK-7-
7
GN3K2 Grafický design a vizuální komunikace - klauzurní projekt II
ZK-7-
7
GN3S1 Grafický design a vizuální komunikace - semestrální práce I
ZK-9-
9
GN3S2 Grafický design a vizuální komunikace - semestrální práce II
ZK-9-
9
5083 Cyklus prednášek s doktorandy 3
Z-2-
2
5082 Cyklus přednášek s doktorandy 2
Z-2-
2
TN0007 Intermédia a kyberkultura
ZK-3-
3
5045 Pokročilé aktuální otázky grafického designu (praxe-teorie-osobnosti)
ZK-3-
3
5046 Pokročilé aktuální otázky grafického designu (praxe-teorie-osobnosti) 2
ZK-3-
3
5047 Samostatný projekt pro grafický design 1
ZK-4-
4
5048 Samostatný projekt pro grafický design 2
ZK-4-
4
9206 Seminář k tvůrčímu výzkumu
ZK-4-
4
TB0001 Současná filozofie umění
ZK-3-
3
SZ0015 Diplomová práce
ZK-25-
25
N0003 Seminář k diplomové práci I - praktický 1
Z-3-
3
N0004 Seminář k diplomové práci I - praktický 2
Z-5-
5
N0005 Seminář k diplomové práci II - k textové části 1
Z-5-
5
N0006 Seminář k diplomové práci II - k textové části 2
Z-2-
2
SZ0014 Státní závěrečná zkouška z dějin umění
ZK-0-
0
Minimální počet kreditů 100
Počet předepsaných kreditů celkem 100
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 20
Celkový počet kreditů 120

Nová akreditace

Platnost dat k 28. 6. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan492.html