UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér módní tvorby N – 1. ročník

Studijní obor: Design módy (NM2-D-MO) Katedra užitého umění I
Studijní program: neurčen Typ studia: neznámý
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Módní tvorba - klauzurní projekt I
 
UN5K1 ZK 7
Módní tvorba - klauzurní projekt II
 
UN5K2 ZK 7
Módní tvorba - semestrální práce I
 
UN5S1 ZK 9
Módní tvorba - semestrální práce II
 
UN5S2 ZK 9
Samostatný projekt pro design módy
 
6041 ZK 4
Samostatný projekt pro design módy 2 6042 ZK 4
Seminář k teorii módy TV0016 ZK 3
Současná filozofie umění TB0001 ZK 3
Styl, koncept a marketing módní tvorby 2893 Z 1
Styl, koncept a marketing módní tvorby 2 2894 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 24 25
Počet předepsaných kreditů celkem 24 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 6 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Nová akreditace

Platnost dat k 13. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan487-1.html