UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér K.O.V. N

Studijní obor: Design materiálů (NM2-D-DM) Katedra užitého umění I
Studijní program: neurčen Typ studia: neznámý
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty
UN3K1 K.O.V. - klauzurní projekt I
ZK-7-
7
UN3K2 K.O.V. - klauzurní projekt II
ZK-7-
7
UN3S1 K.O.V. - semestrální práce I
ZK-9-
9
UN3S2 K.O.V. - semestrální práce II
ZK-9-
9
6036 Aktuální otázky (praxe-teorie-osobnosti) 2
ZK-3-
3
6035 Aktuální otázky (praxe-teorie-osobonsti)
ZK-3-
3
6023 Samostatný projekt pro design materiálů
ZK-4-
4
6024 Samostatný projekt pro design materiálů 2
ZK-4-
4
TN0021 Seminář k současné filozofii umění
ZK-4-
4
9204 Seminář k tvůrčímu výzkumu
ZK-4-
4
TB0001 Současná filozofie umění
ZK-3-
3
SZ0015 Diplomová práce
ZK-25-
25
N0003 Seminář k diplomové práci I - praktický 1
Z-3-
3
N0004 Seminář k diplomové práci I - praktický 2
Z-5-
5
N0005 Seminář k diplomové práci II - k textové části 1
Z-5-
5
N0006 Seminář k diplomové práci II - k textové části 2
Z-2-
2
SZ0014 Státní závěrečná zkouška z dějin umění
ZK-0-
0
Minimální počet kreditů 97
Počet předepsaných kreditů celkem 97
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 23
Celkový počet kreditů 120

Nová akreditace

Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan486.html