UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Zjednodušený studijní plán Ateliér K.O.V. N

Studijní obor: Design materiálů (NM2-D-DM) Katedra užitého umění I
Studijní program: neurčen Typ studia: neznámý
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu Zakončení Kredity
1. semestr
UN3K1 K.O.V. - klauzurní projekt I ZK 7
UN3S1 K.O.V. - semestrální práce I ZK 9
6035 Aktuální otázky (praxe-teorie-osobonsti) ZK 3
6023 Samostatný projekt pro design materiálů ZK 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
2. semestr
UN3K2 K.O.V. - klauzurní projekt II ZK 7
UN3S2 K.O.V. - semestrální práce II ZK 9
6024 Samostatný projekt pro design materiálů 2 ZK 4
TB0001 Současná filozofie umění ZK 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
3. semestr
6036 Aktuální otázky (praxe-teorie-osobnosti) 2 ZK 3
9204 Seminář k tvůrčímu výzkumu ZK 4
N0003 Seminář k diplomové práci I - praktický 1 Z 3
N0005 Seminář k diplomové práci II - k textové části 1 Z 5
SZ0014 Státní závěrečná zkouška z dějin umění ZK 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
4. semestr
SZ0015 Diplomová práce ZK 25
N0004 Seminář k diplomové práci I - praktický 2 Z 5
N0006 Seminář k diplomové práci II - k textové části 2 Z 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 32
Platnost dat k 13. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan486-ects.html