UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér K.O.V. N – 2. ročník

Studijní obor: Design materiálů (NM2-D-DM) Katedra užitého umění I
Studijní program: neurčen Typ studia: neznámý
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Aktuální otázky (praxe-teorie-osobnosti) 2
 
6036 ZK 3
Seminář k tvůrčímu výzkumu 9204 ZK 4
Diplomová práce
 
SZ0015 ZK 25
Seminář k diplomové práci I - praktický 1 N0003 Z 3
Seminář k diplomové práci I - praktický 2
 
N0004 Z 5
Seminář k diplomové práci II - k textové části 1
 
N0005 Z 5
Seminář k diplomové práci II - k textové části 2
 
N0006 Z 2
Státní závěrečná zkouška z dějin umění
 
SZ0014 ZK 0
Minimální počet kreditů za semestr 15 32
Počet předepsaných kreditů celkem 15 32
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 15 -2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Nová akreditace

Platnost dat k 13. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan486-2.html