UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Zjednodušený studijní plán Ateliér volného umění 4 N

Studijní obor: Volné umění (NM2-VU) Katedra volného umění
Studijní program: neurčen Typ studia: neznámý
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu Zakončení Kredity
1. semestr
VN4K1 Volné umění IV - klauzurní projekt I ZK 7
VN4S1 Volné umění IV - semestrální práce I ZK 9
4057 Samostatný projekt 1 ZK 4
TN0016 Studentský seminář ZK 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
2. semestr
VN4K2 Volné umění IV - klauzurní projekt II ZK 7
VN4S2 Volné umění IV - semestrální práce II ZK 9
TN0020 České umění od 90.l. 20.století v mezinárodních souvislostech ZK 3
4058 Samostatný projekt 2 ZK 4
TB0001 Současná filozofie umění ZK 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
3. semestr
TN0015 Aktuální otázky oboru - pokročilé Z 2
9208 Seminář k tvůrčímu výzkumu ZK 4
N0003 Seminář k diplomové práci I - praktický 1 Z 3
N0005 Seminář k diplomové práci II - k textové části 1 Z 5
SZ0014 Státní závěrečná zkouška z dějin umění ZK 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
4. semestr
SZ0015 Diplomová práce ZK 25
N0004 Seminář k diplomové práci I - praktický 2 Z 5
N0006 Seminář k diplomové práci II - k textové části 2 Z 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 32
Platnost dat k 13. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan483-ects.html