UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér volného umění 4 N – 1. ročník

Studijní obor: Volné umění (NM2-VU) Katedra volného umění
Studijní program: neurčen Typ studia: neznámý
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Volné umění IV - klauzurní projekt I
 
VN4K1 ZK 7
Volné umění IV - klauzurní projekt II
 
VN4K2 ZK 7
Volné umění IV - semestrální práce I
 
VN4S1 ZK 9
Volné umění IV - semestrální práce II
 
VN4S2 ZK 9
České umění od 90.l. 20.století v mezinárodních souvislostech TN0020 ZK 3
Samostatný projekt 1
 
4057 ZK 4
Samostatný projekt 2 4058 ZK 4
Současná filozofie umění TB0001 ZK 3
Studentský seminář TN0016 ZK 3
Minimální počet kreditů za semestr 23 26
Počet předepsaných kreditů celkem 23 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 7 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Nová akreditace

Platnost dat k 13. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan483-1.html