UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér volného umění 2 N

Studijní obor: Volné umění (NM2-VU) Katedra volného umění
Studijní program: neurčen Typ studia: neznámý
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty
VN2K1 Volné umění II - klauzurní projekt I
ZK-7-
7
VN2K2 Volné umění II - klauzurní projekt II
ZK-7-
7
VN2S1 Volné umění II - semestrální práce I
ZK-9-
9
VN2S2 Volné umění II - semestrální práce II
ZK-9-
9
TN0015 Aktuální otázky oboru - pokročilé
Z-2-
2
TN0020 České umění od 90.l. 20.století v mezinárodních souvislostech
ZK-3-
3
4053 Samostatný projekt 1
ZK-4-
4
4054 Samostatný projekt 2
ZK-4-
4
9208 Seminář k tvůrčímu výzkumu
ZK-4-
4
TB0001 Současná filozofie umění
ZK-3-
3
TN0016 Studentský seminář
ZK-3-
3
SZ0015 Diplomová práce
ZK-25-
25
N0003 Seminář k diplomové práci I - praktický 1
Z-3-
3
N0004 Seminář k diplomové práci I - praktický 2
Z-5-
5
N0005 Seminář k diplomové práci II - k textové části 1
Z-5-
5
N0006 Seminář k diplomové práci II - k textové části 2
Z-2-
2
SZ0014 Státní závěrečná zkouška z dějin umění
ZK-0-
0
Minimální počet kreditů 95
Počet předepsaných kreditů celkem 95
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 25
Celkový počet kreditů 120

Nová akreditace

Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan481.html