UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér volného umění 3 N

Studijní obor: Volné umění (BC4-VU) Katedra volného umění
Studijní program: neurčen Typ studia: neznámý
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty
TB0049 Aktuální otázky oboru
Z-2-
2
TB0022 České umění 2.poloviny 20.století
ZK-3-
3
TB0047 Exkurze
Z-2-
2
TN0007 Intermédia a kyberkultura
ZK-3-
3
TB0002 Moderní umění 1. poloviny 20. století
ZK-3-
3
TB0048 Seminář k současnému umění
ZK-4-
4
TB0023 Současná teorie umění
ZK-3-
3
TN0008 Současné umění
ZK-3-
3
TB0024 Teorie fotografie, filmu a videa
ZK-3-
3
TB0003 Umění 2. poloviny 20. století
ZK-3-
3
TN0001 Základy novověké vědy a filozofie
ZK-3-
3
V3K* Intermediální konfrontace-klauzurní projekt
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
49
V3S* Intermediální konfrontace-semestrální práce
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
63
3055 Ateliérová stáž 1
Z-0-
0
3056 Ateliérová stáž 2
Z-0-
0
2961 Digitální modul 1
Z-2-
2
2962 Digitální modul 2
ZK-3-
3
3091 Galerie KVU 1
Z-2-
2
3092 Galerie KVU 2
Z-2-
2
3041 Individuální zadání 1
Z-1-
1
3042 Individuální zadání 2
Z-1-
1
3043 Individuální zadání 3
Z-1-
1
3044 Individuální zadání 4
Z-1-
1
2727 Management umění
ZK-3-
3
3061 Materiálově technologický modul 1
Z-2-
2
3062 Materiálově technologický modul 2
Z-2-
2
8017 Odborný anglický jazyk 1
ZK-2-
2
8018 Odborný anglický jazyk 2
ZK-2-
2
9207 Seminář akademického psaní
Z-1-
1
3093 Umělecký provoz 1
Z-2-
2
3094 Umělecký provoz 2
Z-2-
2
3071 Výstavnictví 1
Z-2-
2
3072 Výstavnictví 2
Z-2-
2
8211 Výtvarný modul 1
ZK-4-
4
8212 Výtvarný modul 2
ZK-4-
4
8213 Výtvarný modul 3
ZK-4-
4
8214 Výtvarný modul 4
ZK-4-
4
2516 Základy digitálního zobrazování 1
ZK-2-
2
2517 Základy digitálního zobrazování 2
ZK-2-
2
3040 Zvuk, hlas, text, performativní strategie 2
SZ0017 Obhajoba bakalářské práce
ZK-7-
7
B0002 Seminář k bakalářské práci 1 - praktický
Z-5-
5
B0003 Seminář k bakalářské práci 2 - k textové části bakalářské práce
Z-4-
4
SZ0016 Státní závěrečná zkouška z dějin umění
ZK-0-
0
Minimální počet kreditů 215
Počet předepsaných kreditů celkem 215
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 25
Celkový počet kreditů 240

Nová akreditace

Platnost dat k 27. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan474.html