UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér volného umění 3 N

Studijní obor: Volné umění (BC4-VU) Katedra volného umění
Studijní program: neurčen Typ studia: neznámý
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty
TN0007 Intermédia a kyberkultura
ZK-3-
3
TB0023 Kapitoly ze současné filosofie a teorie umění
ZK-3-
3
TB0002 Moderní umění 1. poloviny 20. století
ZK-3-
3
TB0048 Seminář k současnému umění
ZK-4-
4
TN0008 Současné umění
ZK-3-
3
TB0024 Teorie fotografie, filmu a videa
ZK-3-
3
TB0003 Umění 2. poloviny 20. století
ZK-3-
3
TN0001 Základy novověké vědy a filozofie
ZK-3-
3
V3K* Intermediální konfrontace-klauzurní projekt
ZK-7-
ZK-7-
14
V3S* Intermediální konfrontace-semestrální práce
ZK-9-
ZK-9-
18
2961 Digitální modul 1
Z-2-
2
2962 Digitální modul 2
ZK-3-
3
3091 Galerie KVU 1
Z-2-
2
3092 Galerie KVU 2
Z-2-
2
3041 Individuální zadání 1
Z-1-
1
3061 Materiálově technologický modul 1
Z-2-
2
3062 Materiálově technologický modul 2
Z-2-
2
8211 Výtvarný modul 1
ZK-4-
4
8212 Výtvarný modul 2
ZK-4-
4
Minimální počet kreditů 79
Počet předepsaných kreditů celkem 79
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 161
Celkový počet kreditů 240

Nová akreditace

Platnost dat k 28. 6. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan474.html