UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Zjednodušený studijní plán Ateliér volného umění 1 N

Studijní obor: Volné umění (BC4-VU) Katedra volného umění
Studijní program: neurčen Typ studia: neznámý
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu Zakončení Kredity
1. semestr
TN0001 Základy novověké vědy a filozofie ZK 3
VB1K1 Volné umění I - klauzurní projekt I ZK 7
VB1S1 Volné umění I - semestrální práce I ZK 9
2961 Digitální modul 1 Z 2
3091 Galerie KVU 1 Z 2
3021 Individuální zadání 1 Z 1
3061 Materiálově technologický modul 1 Z 2
8211 Výtvarný modul 1 ZK 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
2. semestr
TB0002 Moderní umění 1. poloviny 20. století ZK 3
TB0003 Umění 2. poloviny 20. století ZK 3
VB1K2 Volné umění I - klauzurní projekt II ZK 7
VB1S2 Volné umění I - semestrální práce II ZK 9
2962 Digitální modul 2 ZK 3
3092 Galerie KVU 2 Z 2
3062 Materiálově technologický modul 2 Z 2
8212 Výtvarný modul 2 ZK 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 33
3. semestr
TB0023 Současná teorie umění ZK 3
TB0024 Teorie fotografie, filmu a videa ZK 3
VB1K3 Volné umění I - klauzurní projekt III ZK 7
VB1S3 Volné umění I - semestrální práce III ZK 9
3022 Individuální zadání 2 Z 1
3093 Umělecký provoz 1 Z 2
3071 Výstavnictví 1 Z 2
8213 Výtvarný modul 3 ZK 4
2516 Základy digitálního zobrazování 1 ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 33
4. semestr
TB0022 České umění 2.poloviny 20.století ZK 3
TB0048 Seminář k současnému umění ZK 4
VB1K4 Volné umění I - klauzurní projekt IV ZK 7
VB1S4 Volné umění I - semestrální práce IV ZK 9
3094 Umělecký provoz 2 Z 2
3072 Výstavnictví 2 Z 2
8214 Výtvarný modul 4 ZK 4
2517 Základy digitálního zobrazování 2 ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 33
5. semestr
TB0049 Aktuální otázky oboru Z 2
TN0007 Intermédia a kyberkultura ZK 3
VB1K5 Volné umění I - klauzurní projekt V ZK 7
VB1S5 Volné umění I - semestrální práce V ZK 9
3023 Individuální zadání 3 Z 1
2727 Management umění ZK 3
8017 Odborný anglický jazyk 1 ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
6. semestr
TB0047 Exkurze Z 2
TN0008 Současné umění ZK 3
VB1K6 Volné umění I - klauzurní projekt VI ZK 7
VB1S6 Volné umění I - semestrální práce VI ZK 9
8018 Odborný anglický jazyk 2 ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
7. semestr
VB1K7 Volné umění I - klauzurní projekt VII ZK 7
VB1S7 Volné umění I - semestrální práce VII ZK 9
3051 Ateliérová stáž 1 Z 0
3052 Ateliérová stáž 2 Z 0
3024 Individuální zadání 4 Z 1
9207 Seminář akademického psaní Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
8. semestr
SZ0017 Obhajoba bakalářské práce ZK 7
B0002 Seminář k bakalářské práci 1 - praktický Z 5
B0003 Seminář k bakalářské práci 2 - k textové části bakalářské práce Z 4
SZ0016 Státní závěrečná zkouška z dějin umění ZK 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
Platnost dat k 12. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan473-ects.html