UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér volného umění 1 N – 1. ročník

Studijní obor: Volné umění (BC4-VU) Katedra volného umění
Studijní program: neurčen Typ studia: neznámý
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Moderní umění 1. poloviny 20. století TB0002 ZK 3
Umění 2. poloviny 20. století TB0003 ZK 3
Základy novověké vědy a filozofie TN0001 ZK 3
Socha - klauzurní projekt
 
VB1K1 ZK 7 VB1K2 ZK 7
Sochařství-semestrální práce
 
VB1S1 ZK 9 VB1S2 ZK 9
Digitální modul 1 2961 Z 2
Digitální modul 2 2962 ZK 3
Galerie KVU 1 3091 Z 2
Galerie KVU 2 3092 Z 2
Individuální zadání 1
 
3021 Z 1
Materiálově technologický modul 1 3061 Z 2
Materiálově technologický modul 2 3062 Z 2
Výtvarný modul 1
 
8211 ZK 4
Výtvarný modul 2
 
8212 ZK 4
Minimální počet kreditů za semestr 30 33
Počet předepsaných kreditů celkem 30 33
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 0 -3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Nová akreditace

Platnost dat k 12. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan473-1.html