UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér Fotografie II N

Studijní obor: Fotografie (BC4-G-FO) Úvodní stránka
Studijní program: neurčen Typ studia: neznámý
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty
TB0021 Grafický design 20. století
ZK-2-
2
TB0002 Moderní umění 1. poloviny 20. století
ZK-3-
3
TB0048 Seminář k současnému umění
ZK-4-
4
TB0003 Umění 2. poloviny 20. století
ZK-3-
3
TN0001 Základy novověké vědy a filozofie
ZK-3-
3
G6K* Ateliér-klauzurní projekt
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
49
G6S* Ateliér-semestrální práce
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
63
5071 Aktuální otázky fotografie (praxe - teorie - osobnosti) 1
ZK-2-
2
5072 Aktuální otázky fotografie (praxe - teorie - osobnosti) 2
ZK-2-
2
5073 Aktuální otázky fotografie (praxe - teorie - osobnosti) 3
ZK-2-
2
5074 Aktuální otázky fotografie (praxe - teorie - osobnosti) 4
ZK-2-
2
5013 Aplikace - výstupy 1
ZK-2-
2
5014 Aplikace - výstupy 2
ZK-2-
2
5015 Aplikace - výstupy 3
ZK-2-
2
5016 Aplikace - výstupy 4
ZK-2-
2
5081 Cyklus přednášek s doktorandy 1
Z-2-
2
TF0001 Dějiny a teorie fotografie 1
ZK-4-
4
TF0002 Dějiny a teorie fotografie 2
ZK-4-
4
TB0046 Dějiny uměleckoprůmyslové fotografie posledních 50 let
ZK-3-
3
2951 Digitální modul 1
Z-2-
2
2952 Digitální modul 2
ZK-3-
3
TB0029 Kapitoly z populární kultury
ZK-3-
3
1551 Nauka o písmu 1
Z-1-
1
1552 Nauka o písmu 2
ZK-2-
2
8017 Odborný anglický jazyk 1
ZK-2-
2
8018 Odborný anglický jazyk 2
ZK-2-
2
2674 Prezentační dovednosti
ZK-2-
2
9205 Seminář akademického psaní
Z-1-
1
TF0003 Současná fotografie a umění 1
ZK-4-
4
TF0004 Současná fotografie a umění 2
ZK-4-
4
1611 Technická redakce tiskovin
ZK-2-
2
8211 Výtvarný modul 1
ZK-4-
4
8212 Výtvarný modul 2
ZK-4-
4
8213 Výtvarný modul 3
ZK-4-
4
5001 Základy grafických techník 1
Z-2-
2
5002 Základy grafických technik 2
Z-2-
2
5003 Základy grafických technik 3
Z-2-
2
5004 Základy grafických technik 4
Z-2-
2
5005 Základy grafických technik 5
Z-2-
2
1601 Základy polygrafie
ZK-2-
2
5011 Základy sazby a DTP 1
ZK-2-
2
5012 Základy sazby a DTP 2
ZK-2-
2
SZ0017 Obhajoba bakalářské práce 7
B0002 Seminář k bakalářské práci 1 - praktický 5
B0003 Seminář k bakalářské práci 2 - k textové části bakalářské práce 4
SZ0016 Státní závěrečná zkouška z dějin umění 0
Minimální počet kreditů 228
Počet předepsaných kreditů celkem 228
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 12
Celkový počet kreditů 240

Nová akreditace

Platnost dat k 30. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan467.html