UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér tvorby písma a typografie N

Studijní obor: Písmo a ilustrace (BC4-G-PI) Katedra grafiky I
Studijní program: neurčen Typ studia: neznámý
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty
TB0021 Grafický design 20. století
ZK-2-
2
TB0002 Moderní umění 1. poloviny 20. století
ZK-3-
3
TB0048 Seminář k současnému umění
ZK-4-
4
TB0003 Umění 2. poloviny 20. století
ZK-3-
3
TN0001 Základy novověké vědy a filozofie
ZK-3-
3
G2K* Tvorba písma a typografie - klauzurní projekt
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
49
G2S* Tvorba písma a typografie - semestrální práce
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
63
5033 Aktuální otázky písma a ilustrace (praxe - teorie - osobnosti) 3
ZK-2-
2
5034 Aktuální otázky písma a ilustrace (praxe - teorie - osobnosti) 4
ZK-2-
2
5031 Aktuální otázky písma a ilustrace (praxe-teorie-osobnosti) 1
ZK-2-
2
5032 Aktuální otázky písma a ilustrace (praxe-teorie-osobnosti) 2
ZK-2-
2
5013 Aplikace - výstupy 1
ZK-2-
2
5014 Aplikace - výstupy 2
ZK-2-
2
5015 Aplikace - výstupy 3
ZK-2-
2
5016 Aplikace - výstupy 4
ZK-2-
2
5081 Cyklus přednášek s doktorandy 1
Z-2-
2
2951 Digitální modul 1
Z-2-
2
2952 Digitální modul 2
ZK-3-
3
1551 Nauka o písmu 1
Z-1-
1
1552 Nauka o písmu 2
ZK-2-
2
8017 Odborný anglický jazyk 1
ZK-2-
2
8018 Odborný anglický jazyk 2
ZK-2-
2
2674 Prezentační dovednosti
ZK-2-
2
TB0027 Proměny úpravy obsahu 1
ZK-3-
3
TB0028 Proměny úpravy obsahu 2
ZK-3-
3
9205 Seminář akademického psaní
Z-1-
1
1611 Technická redakce tiskovin
ZK-2-
2
1561 Typografie 1
Z-1-
1
1562 Typografie 2
ZK-2-
2
8211 Výtvarný modul 1
ZK-4-
4
8212 Výtvarný modul 2
ZK-4-
4
8213 Výtvarný modul 3
ZK-4-
4
5001 Základy grafických techník 1
Z-2-
2
5002 Základy grafických technik 2
Z-2-
2
5003 Základy grafických technik 3
Z-2-
2
5004 Základy grafických technik 4
Z-2-
2
5005 Základy grafických technik 5
Z-2-
2
1601 Základy polygrafie
ZK-2-
2
5011 Základy sazby a DTP 1
ZK-2-
2
5012 Základy sazby a DTP 2
ZK-2-
2
SZ0017 Obhajoba bakalářské práce
ZK-7-
7
B0002 Seminář k bakalářské práci 1 - praktický
Z-5-
5
B0003 Seminář k bakalářské práci 2 - k textové části bakalářské práce
Z-4-
4
SZ0016 Státní závěrečná zkouška z dějin umění
ZK-0-
0
Minimální počet kreditů 215
Počet předepsaných kreditů celkem 215
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 25
Celkový počet kreditů 240

Nová akreditace

Platnost dat k 27. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan463.html