UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér módní tvorby N

Studijní obor: Design módy (BC4-D-MO) Katedra užitého umění I
Studijní program: neurčen Typ studia: neznámý
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty
TB0017 Dějiny evropského kostýmu a módy 1
Z-1-
Předmět není vypsán
Z-1-
Předmět není vypsán
1
TB0018 Dějiny evropského kostýmu a módy 2
ZK-2-
Předmět není vypsán
ZK-2-
Předmět není vypsán
2
TB0007 Design 1. poloviny 20. století
ZK-3-
3
TB0008 Design 2. poloviny 20. století
ZK-3-
3
TB0002 Moderní umění 1. poloviny 20. století
ZK-3-
3
TB0037 Seminář k současné metodologii designu
ZK-3-
3
TB0048 Seminář k současnému umění
ZK-4-
4
TV0015 Současná teorie a metodologie designu
ZK-3-
3
TB0036 Současný design
ZK-3-
3
TB0043 Teorie oděvu a módy 1
ZK-3-
Předmět není vypsán
ZK-3-
Předmět není vypsán
3
TB0044 Teorie oděvu a módy 2
ZK-3-
Předmět není vypsán
ZK-3-
Předmět není vypsán
3
TB0003 Umění 2. poloviny 20. století
ZK-3-
3
TN0001 Základy novověké vědy a filozofie
ZK-3-
3
U5K* Design oděvu a obuvi - klauzurní projekt
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
49
U5S* Design oděvu a obuvi - semestrální práce
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
63
2905 Adobe modul 1
ZK-2-
2
2906 Adobe modul 2
ZK-2-
2
6001 Digitální vizualizace 1
ZK-2-
2
6002 Digitální vizualizace 2
ZK-2-
2
2387 Materiologie, technologie, výzkum 1
Z-1-
1
2388 Materiologie, technologie, výzkum 2
ZK-2-
2
6111 Módní kresba a ilustrace 1
ZK-2-
2
6112 Módní kresba a ilustrace 2
ZK-2-
2
6113 Módní kresba a ilustrace 3
ZK-2-
2
6114 Módní kresba a ilustrace 4
ZK-2-
2
6115 Módní kresba a ilustrace 5
ZK-2-
2
6116 Módní kresba a ilustrace 6
ZK-2-
2
8017 Odborný anglický jazyk 1
ZK-2-
2
8018 Odborný anglický jazyk 2
ZK-2-
2
6131 Oděvní střihové konstrukce 1
Z-1-
1
6132 Oděvní střihové konstrukce 2
Z-1-
1
6133 Oděvní střihové konstrukce 3
Z-1-
1
6134 Oděvní střihové konstrukce 4
Z-1-
1
2674 Prezentační dovednosti
ZK-2-
2
1819 Produktová ekologie
ZK-2-
2
9203 Seminář akademického psaní
Z-1-
1
2931 Současná oborová praxe 1
Z-2-
2
2932 Současná oborová praxe 2
Z-2-
2
1501 Technologie zpracování galanterních výrobků 1
Z-1-
1
1502 Technologie zpracování galanterních výrobků 2
ZK-2-
2
8211 Výtvarný modul 1
ZK-4-
4
8212 Výtvarný modul 2
ZK-4-
4
SZ0017 Obhajoba bakalářské práce
ZK-7-
7
B0002 Seminář k bakalářské práci 1 - praktický
Z-5-
5
B0003 Seminář k bakalářské práci 2 - k textové části bakalářské práce
Z-4-
4
SZ0016 Státní závěrečná zkouška z dějin umění
ZK-0-
0
Minimální počet kreditů 216
Počet předepsaných kreditů celkem 216
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 24
Celkový počet kreditů 240

Nová akreditace

Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan459.html