UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér produktového designu N

Studijní obor: Průmyslový design (BC4-D-PD) Katedra designu
Studijní program: neurčen Typ studia: neznámý
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty
D3K* Produktový design - klauzurní projekt
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
49
D3S* Produktový design - semestrální práce
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
63
2905 Adobe modul 1
ZK-2-
2
2906 Adobe modul 2
ZK-2-
2
TB0007 Design 1. poloviny 20. století
ZK-3-
3
TB0008 Design 2. poloviny 20. století
ZK-3-
3
7121 Dílenská praktika 1
Z-1-
1
7122 Dílenská praktika 2
Z-1-
1
1135 Ergonomie 1
Z-1-
1
1136 Ergonomie 2
ZK-2-
2
1817 Fyzika designu
ZK-2-
2
2387 Materiologie, technologie, výzkum 1
Z-1-
1
2388 Materiologie, technologie, výzkum 2
ZK-2-
2
TB0002 Moderní umění 1. poloviny 20. století
ZK-3-
3
8017 Odborný anglický jazyk 1
ZK-2-
2
8018 Odborný anglický jazyk 2
ZK-2-
2
2674 Prezentační dovednosti
ZK-2-
2
1819 Produktová ekologie
ZK-2-
2
9201 Seminář k akademickému psaní
Z-1-
1
TB0034 Seminář k současné metodologii designu
ZK-3-
3
TB0048 Seminář k současnému umění
ZK-4-
4
2931 Současná oborová praxe 1
Z-2-
2
2932 Současná oborová praxe 2
Z-2-
2
TV0015 Současná teorie a metodologie designu
ZK-3-
3
TB0036 Současný design
ZK-3-
3
TB0003 Umění 2. poloviny 20. století
ZK-3-
3
8211 Výtvarný modul 1
ZK-4-
4
8212 Výtvarný modul 2
ZK-4-
4
TN0001 Základy novověké vědy a filozofie
ZK-3-
3
3111 Základy strojírenských technologií 1
Z-1-
1
3112 Základy strojírenských technologií 2
Z-1-
1
3113 Základy strojírenských technologií 3
Z-1-
1
3114 Základy strojírenských technologií 4
Z-1-
1
2941 3D modelování 1
ZK-2-
2
2942 3D modelování 2
ZK-2-
2
2943 3D modelování 3
ZK-2-
2
2944 3D modelování 4
ZK-2-
2
SZ0017 Obhajoba bakalářské práce
ZK-7-
7
B0002 Seminář k bakalářské práci 1 - praktický
Z-5-
5
B0003 Seminář k bakalářské práci 2 - k textové části bakalářské práce
Z-4-
4
SZ0016 Státní závěrečná zkouška z dějin umění
ZK-0-
0
Minimální počet kreditů 203
Počet předepsaných kreditů celkem 203
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 37
Celkový počet kreditů 240

Nová akreditace

Platnost dat k 27. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan455.html