UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér architektury III - 03

Studijní obor: Architektonická tvorba (ARCH) Katedra architektury
Studijní program: neurčen Typ studia: neznámý
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty
1761 Akustika a elektroakustika 1
ZK-2-
2
1771 Denní a umělé osvětlení 1
ZK-2-
2
1079 Kreativní typologie 7
Z-1-
1
7301 Legislativa ve stavebnictví a příprava pro autorizaci
ZK-2-
2
2387 Materiologie, technologie, výzkum 1
Z-1-
1
2388 Materiologie, technologie, výzkum 2
ZK-2-
2
1781 Ochrana a rekonstrukce památek
ZK-2-
Předmět není vypsán
ZK-2-
Předmět není vypsán
2
1815 Principy tvorby nábytku a interiéru
ZK-2-
2
1867 Stavitelství X - historické nosné konstrukce a jejich tektonika 1
Z-1-
1
1868 Stavitelství X - historické nosné konstrukce a jejich tektonika 2
ZK-2-
2
1215 Urbanismus - teorie a město 3
ZK-2-
2
1216 Urbanismus - teorie a město 4
ZK-2-
2
TM0008 Komplexní jevy v architektuře a urbanismu
ZK-3-
3
TM0007 Seminář k současné architektuře
ZK-4-
4
TB0004 Seminář k současnému umění
ZK-3-
3
TN0001 Základy novověké vědy a filozofie
ZK-3-
3
SZ0015 Diplomová práce
ZK-25-
25
N0003 Seminář k diplomové práci I - praktický 1
Z-3-
3
N0004 Seminář k diplomové práci I - praktický 2
Z-5-
5
N0005 Seminář k diplomové práci II - k textové části 1
Z-5-
5
N0006 Seminář k diplomové práci II - k textové části 2
Z-2-
2
SZ0014 Státní závěrečná zkouška z dějin umění
ZK-0-
0
A3K* Architektura 3 - klauzurní projekt
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
28
A3S* Architektura 3 - semestrální práce
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
36
Minimální počet kreditů 138
Počet předepsaných kreditů celkem 138
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 42
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 27. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan419.html