UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér architektury III - 03 – 2. ročník

Studijní obor: Architektonická tvorba (ARCH) Katedra architektury
Studijní program: neurčen Typ studia: neznámý
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Akustika a elektroakustika 1 1761 ZK 2
Denní a umělé osvětlení 1 1771 ZK 2
Legislativa ve stavebnictví a příprava pro autorizaci 7301 ZK 2
Ochrana a rekonstrukce památek 1781 ZK 2 Zapsat
Seminář k současné architektuře TM0007 ZK 4
Architektura 3 - klauzurní projekt
 
AN3K3 ZK 7 AN3K4 ZK 7
Architektura 3 - semestrální práce
 
AN3S3 ZK 9 AN3S4 ZK 9
Minimální počet kreditů za semestr 18 24
Počet předepsaných kreditů celkem 18 24
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 12 6
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Platnost dat k 15. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan419-2.html