UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Zjednodušený studijní plán Ateliér architektury II - 03

Studijní obor: Architektonická tvorba (ARCH) Katedra architektury
Studijní program: neurčen Typ studia: neznámý
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu Zakončení Kredity
1. semestr
1079 Kreativní typologie 7 Z 1
2387 Materiologie, technologie, výzkum 1 Z 1
1815 Principy tvorby nábytku a interiéru ZK 2
1867 Stavitelství X - historické nosné konstrukce a jejich tektonika 1 Z 1
1215 Urbanismus - teorie a město 3 ZK 2
TN0001 Základy novověké vědy a filozofie ZK 3
AN2K1 Architektura II - klauzurní projekt 1 ZK 7
AN2S1 Architektura II - semestrální práce 1 ZK 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
2. semestr
2388 Materiologie, technologie, výzkum 2 ZK 2
1781 Ochrana a rekonstrukce památek ZK 2
1868 Stavitelství X - historické nosné konstrukce a jejich tektonika 2 ZK 2
1216 Urbanismus - teorie a město 4 ZK 2
TM0008 Komplexní jevy v architektuře a urbanismu ZK 3
TB0004 Seminář k současnému umění ZK 3
AN2K2 Architektura II - klauzurní projekt 2 ZK 7
AN2S2 Architektura II - semestrální práce 2 ZK 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
3. semestr
1771 Denní a umělé osvětlení 1 ZK 2
AN2K3 Architektura II - klauzurní projekt 3 ZK 7
AN2S3 Architektura II - semestrální práce 3 ZK 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
4. semestr
1761 Akustika a elektroakustika 1 ZK 2
7301 Legislativa ve stavebnictví a příprava pro autorizaci ZK 2
1781 Ochrana a rekonstrukce památek ZK 2
TM0007 Seminář k současné architektuře ZK 4
AN2K4 Architektura II - klauzurní projekt 4 ZK 7
AN2S4 Architektura II - semestrální práce 4 ZK 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
5. semestr
N0003 Seminář k diplomové práci I - praktický 1 Z 3
N0005 Seminář k diplomové práci II - k textové části 1 Z 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
6. semestr
SZ0015 Diplomová práce ZK 25
N0004 Seminář k diplomové práci I - praktický 2 Z 5
N0006 Seminář k diplomové práci II - k textové části 2 Z 2
SZ0014 Státní závěrečná zkouška z dějin umění ZK 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 32
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan418-ects.html