UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér architektury II - 03 – 2. ročník

Studijní obor: Architektonická tvorba (ARCH) Katedra architektury
Studijní program: neurčen Typ studia: neznámý
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Akustika a elektroakustika 1
 
1761 ZK 2
Denní a umělé osvětlení 1 1771 ZK 2
Legislativa ve stavebnictví a příprava pro autorizaci
 
7301 ZK 2
Ochrana a rekonstrukce památek
 
1781 ZK 2 Předmět není vypsán
Seminář k současné architektuře
 
TM0007 ZK 4
Architektura 2 - klauzurní projekt
 
AN2K3 ZK 7 AN2K4 ZK 7
Architektura 2 - semestrální práce
 
AN2S3 ZK 9 AN2S4 ZK 9
Minimální počet kreditů za semestr 18 24
Počet předepsaných kreditů celkem 18 24
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 12 6
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan418-2.html