UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér architektury II - 03 – 1. ročník

Studijní obor: Architektonická tvorba (ARCH) Katedra architektury
Studijní program: neurčen Typ studia: neznámý
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Kreativní typologie 7 1079 Z 1
Materiologie, technologie, výzkum 1 2387 Z 1
Materiologie, technologie, výzkum 2
 
2388 ZK 2
Ochrana a rekonstrukce památek
 
1781 ZK 2 Předmět není vypsán
Principy tvorby nábytku a interiéru
 
1815 ZK 2
Stavitelství X - historické nosné konstrukce a jejich tektonika 1 1867 Z 1
Stavitelství X - historické nosné konstrukce a jejich tektonika 2
 
1868 ZK 2
Urbanismus - teorie a město 3 1215 ZK 2
Urbanismus - teorie a město 4
 
1216 ZK 2
Komplexní jevy v architektuře a urbanismu
 
TM0008 ZK 3
Seminář k současnému umění
 
TB0004 ZK 3
Základy novověké vědy a filozofie TN0001 ZK 3
Architektura 2 - klauzurní projekt
 
AN2K1 ZK 7 AN2K2 ZK 7
Architektura 2 - semestrální práce
 
AN2S1 ZK 9 AN2S2 ZK 9
Minimální počet kreditů za semestr 26 28
Počet předepsaných kreditů celkem 26 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan418-1.html