UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Zjednodušený studijní plán Architektura 3 - 06

Studijní obor: Architektonická tvorba (ARCH) Katedra architektury
Studijní program: neurčen Typ studia: neznámý
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu Zakončení Kredity
1. semestr
1235 CAD Z 2
1091 Deskriptiva 1 Z 1
2735 Generativní design a výpočetní navrhování 1 ZK 2
1043 Matematika 1 Z 1
8017 Odborný anglický jazyk 1 ZK 2
1111 Konstrukce nábytku a interiéru 1 Z 1
1073 Kreativní typologie 1 Z 1
1003 Stavitelství I ZK 2
1203 Stavitelství VII - praxe, věda, výzkum 1 Z 1
AM3K1 Architektura III - klauzurní projekt 1 ZK 7
AM3S1 Architektura III - semestrální práce 1 ZK 9
8207 Výtvarný Modul 1 Z 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 33
2. semestr
1092 Deskriptiva 2 ZK 2
1044 Matematika 2 ZK 2
8018 Odborný anglický jazyk 2 ZK 2
2805 Technické kreslení Z 1
1112 Konstrukce nábytku a interiéru 2 ZK 2
1074 Kreativní typologie 2 Z 1
1004 Stavitelství II ZK 2
1204 Stavitelství VII - praxe, věda, výzkum 2 Z 1
TM0002 Architektura 19. století ZK 3
TB0001 Současná filozofie umění ZK 3
AM3K2 Architektura III - klauzurní projekt 2 ZK 7
AM3S2 Architektura III - semestrální práce 2 ZK 9
8208 Výtvarný modul 2 Z 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 39
3. semestr
1093 Deskriptiva 3 Z 1
8017 Odborný anglický jazyk 1 ZK 2
1075 Kreativní typologie 3 ZK 2
1005 Stavitelství III ZK 2
1205 Stavitelství VII - praxe, věda, výzkum 3 Z 1
TM0004 Architektura 20. století ZK 3
AM3K3 Architektura III - klauzurní projekt 3 ZK 7
AM3S3 Architektura III - semestrální práce 3 ZK 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
4. semestr
2572 Aplikovaná geodezie Z 2
1094 Deskriptiva 4 ZK 2
8018 Odborný anglický jazyk 2 ZK 2
1076 Kreativní typologie 4 ZK 2
1006 Stavitelství IV ZK 2
1206 Stavitelství VII - praxe, věda, výzkum 4 Z 1
TM0002 Architektura 19. století ZK 3
TT0002 Základní pojmy teorie architektury ZK 3
AM3K4 Architektura III - klauzurní projekt 4 ZK 7
AM3S4 Architektura III - semestrální práce 4 ZK 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 33
5. semestr
8015 Cizí jazyk - odborná terminologie 1 ZK 2
8017 Odborný anglický jazyk 1 ZK 2
1077 Kreativní typologie 5 Z 1
1078 Kreativní typologie 6 ZK 2
2387 Materiologie, technologie, výzkum 1 Z 1
1017 Stavitelství V - provádění a provoz staveb 1 Z 2
1027 Stavitelství VI - semestrální cvičení ze stavebních konstrukcí 1 Z 4
1207 Stavitelství VII - praxe, věda, výzkum 5 Z 1
1065 Stavitelství VIII - mechanika ZK 2
1213 Urbanismus - teorie a město 1 ZK 2
AM3K5 Architektura III - klauzurní projekt 5 ZK 7
AM3S5 Architektura III - semestrální práce 5 ZK 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 35
6. semestr
8016 Cizí jazyk - odborná terminologie 2 ZK 2
2572 Aplikovaná geodezie Z 2
1137 Ergonomie ZK 2
8018 Odborný anglický jazyk 2 ZK 2
2388 Materiologie, technologie, výzkum 2 ZK 2
1055 Stavitelství IX - statika ZK 2
1018 Stavitelství V - provádění a provoz staveb 2 ZK 2
1028 Stavitelství VI - semestrální cvičení ze stavebních konstrukcí 2 ZK 4
1208 Stavitelství VII - praxe, věda, výzkum 6 Z 1
1214 Urbanismus - teorie a město 2 ZK 2
TM0005 Architektura po roce 1945 ZK 3
TT0012 Exkurze Z 2
TT0002 Základní pojmy teorie architektury ZK 3
AM3K6 Architektura III - klauzurní projekt 6 ZK 7
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 36
7. semestr
1079 Kreativní typologie 7 Z 1
1815 Principy tvorby nábytku a interiéru ZK 2
1867 Stavitelství X - historické nosné konstrukce a jejich tektonika 1 Z 1
1215 Urbanismus - teorie a město 3 ZK 2
TN0001 Základy novověké vědy a filozofie ZK 3
AM3K7 Architektura III - klauzurní projekt 7 ZK 7
AM3S6 Architektura III - semestrální práce 6 ZK 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
8. semestr
1781 Ochrana a rekonstrukce památek ZK 2
1868 Stavitelství X - historické nosné konstrukce a jejich tektonika 2 ZK 2
1216 Urbanismus - teorie a město 4 ZK 2
TM0005 Architektura po roce 1945 ZK 3
TM0008 Komplexní jevy v architektuře a urbanismu ZK 3
TB0004 Seminář k současnému umění ZK 3
SZ0011 Státní závěrečná zkouška ze stavitelství ZK 0
AM3K8 Architektura III - klauzurní projekt 8 ZK 7
AM3S7 Architektura III - semestrální práce 7 ZK 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 31
9. semestr
1771 Denní a umělé osvětlení 1 ZK 2
AM3K9 Architektura III - klauzurní projekt 9 ZK 7
AM3S8 Architektura III - semestrální práce 8 ZK 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
10. semestr
1761 Akustika a elektroakustika 1 ZK 2
7301 Legislativa ve stavebnictví a příprava pro autorizaci ZK 2
1781 Ochrana a rekonstrukce památek ZK 2
TM0007 Seminář k současné architektuře ZK 4
AM3K10 Architektura III - klauzurní projekt 10 ZK 7
AM3S9 Architektura III - semestrální práce 9 ZK 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
11. semestr
M0003 Seminář k diplomové práci I - praktický 1 Z 3
M0005 Seminář k diplomové práci II - k textové části 1 Z 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
12. semestr
SZ0013 Diplomová práce ZK 25
M0004 Seminář k diplomové práci I - praktický 2 Z 5
M0006 Seminář k diplomové práci II - k textové části 2 Z 2
SZ0012 Státní závěrečná zkouška z dějin umění ZK 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 32
Platnost dat k 30. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan415-ects.html