UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Architektura 3 - 06 – 6. ročník

Studijní obor: Architektonická tvorba (ARCH) Katedra architektury
Studijní program: neurčen Typ studia: neznámý
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Diplomová práce
 
SZ0013 ZK 25
Seminář k diplomové práci I - praktický 1
 
M0003 Z 3
Seminář k diplomové práci I - praktický 2
 
M0004 Z 5
Seminář k diplomové práci II - k textové části 1
 
M0005 Z 5
Seminář k diplomové práci II - k textové části 2
 
M0006 Z 2
Státní závěrečná zkouška z dějin umění
 
SZ0012 ZK 0
Minimální počet kreditů za semestr 8 32
Počet předepsaných kreditů celkem 8 32
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 22 -2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Platnost dat k 30. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan415-6.html